Умови членства в ГО «Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України» Членом Ради може бути будь-яка фізична особа, діяльність якої пов’язана зі сферою культури, спорту, має рекомендації від 2-х членів ради та яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України . Членство в Раді здійснюється на недискримінаційних засадах.

Для набуття членства в ГО «Громадська рада з питань культури молоді та спорту України», кандидат заповнює онлайн форму, яка розташована нижче.  Надані документи розглядаються профільним Комітетом Ради. В разі, якщо приймається позитивне рішення щодо кандидата, йому  надсилається повідомлення, на вказану електронну адресу,  щодо підтверження членства в раді. Членство в Раді підтверджується відповідним свідоцтвом.

Якщо у вас виникли питання, пов’язані з набуттям членства в Асоціації, надсилайте їх на нашу електронну адресу independentrada@gmail.com або заповніть форму зворотнього зв‘зку на сайті.

Члени Громадської ради мають право:
Брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Ради та її постійних та тимчасових робочих комісіях, вносити свої пропозиції;

Брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

Інформувати Громадську раду про свою діяльність, заплановані проекти. Розраховувати на підтримку з боку членів ради в реалізації даних;

Пропонувати питання до порядку денного засідання;

Ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Ради, з попереднім погодженням кандидатур;

Оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність ради;

Ініціювати звернення до державних органів від імені Ради.

Форма заяви про прийняття до членів Громадській організації «Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України»

(заповнення всіх полів, а також завантаження файлів обов’язкове)

Директору  ГО «Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України» Іваненко Валерії

Заява

про прийняття до членів Громадській організації «Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України»

Прошу прийняти мене, ФІО. Дата народження, в асоційовані Члени Громадської організації

«Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України » (далі – Рада).

З метою вступу до Ради надаю наступну інформацію щодо себе та, водночас, підтверджую її актуальність:

Ваше фото (гарної якості)

Підписанням цієї заяви я,  , підтверджую надання своєї згоди на обробку (збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) переданих мною персональних даних для збереження та обробки Радою з метою реалізації мети та цілей її діяльності, передбаченої Статутом Ради’

Зазначена згода надається мною на весь строк існування правовідносин між мною та Радою, а також до закінчення строку, встановленого законодавством, для зберігання відповідної документації.

Я також погоджуюся на передачу та іншу обробку моїх персональних даних, які обробляються Асоціацією, будь-яким розпорядникам та третім особам (як в межах України так і закордоном), яких обере рада, якщо це необхідно для виконання вимог законодавства, оптимізації процесу документообігу в раді та виконання нею своєї статутної мети та цілей.

Додатково цим підписом підтверджую своє бажання не отримувати в подальшому жодних повідомлень про передачу моїх персональних даних будь-яким розпорядникам та третім особам (в тому числі закордон), їх зміну або знищення.

Цим підтверджую достовірність та точність наданих мною персональних даних та зобов’язуюсь протягом 10 робочих днів повідомляти Раду про будь-які зміни щодо наданих мною персональних даних.

Я підтверджую, що мене було повідомлено про склад і зміст моїх персональних даних зібраних для їх подальшої обробки Радою – володільцем персональних даних, мету збору моїх персональних даних, осіб, яким будуть передаватися мої персональні дані (в тому числі закордон), а також роз’яснено мої права як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних» (зі змінами та доповненнями).