— Інститут розвитку громадянського суспільства

Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр уклав Меморандум про співпрацю та перспективу спільних проектів з громадською організацією «Громадська рада з питань Культури та спорту України».

З боку Інституту ім. Голди Меїр підписувала документ Голова правління Тетяна Грабан, з боку громадської організації – Голова Наглядової ради Володимир Бульба. Також у підписанні взяв участь Іван Степурін, директор видавництва “Саміт-книга”, секретар Громадської ради з питань культури, молоді та спорту.

Під час підписання було наголошено, що співпраця буде не лише на папері у вигляді Меморандуму, а матиме реальні результати в інтересах громади й документ стане успішним прикладом співпраці.

В документі сказано, що підставою для укладення даного Меморандуму є існуюча об’єктивна необхідність встановлення між Сторонами партнерських відносин, координації та об’єднання зусиль по комплексному запровадженню дієвих заходів щодо реалізації ініціатив, спрямованих на розвиток культури і спорту в Україні, виховання молодого покоління країни у патріотичному дусі і на основі високих морально-етичних цінностей.

Сторони домовились про

–  координацію зусиль для створення та удосконалення нормативно- правової бази у сфері культури та спорту;

–  обмін інформації про плани діяльності Сторін, проекти і програми, що розроблені та/або реалізуються на відповідній території;

–  сприяння у проведенні інформаційної кампанії, включаючи висвітлення спільної роботи в ЗМІ;

–  організація та проведення засідань, практичних конференцій та «круглих столів» із залученням фахівців відповідної сфери діяльності;

–  спільне просування ініціатив щодо змін законодавства, реалізацію відповідних проектів та програм щодо вирішення питань культури та спорту;

–  сприяння у налагодженні і розвитку зв’язків з благодійними організаціями, благодійними фондами, у т.ч. міжнародними фондами;

–  сприяння у реалізації спільних проектів в сфері розвитку громадянського суспільства, громадянського активізму;

– моніторинг стану державних програм у сфері культури та спорту, оцінку ефективності заходів, вжитих для розвитку культури та спорту та громадянського суспільства;

– вивчення, узагальнення досвіду інших країн з питань розвитку культури та спорту та можливостей його застосування, в тому числі грантові міжнародні програми.